اگر شبي از شب‌هاي زمستان مسافري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تو داري شروع به خواندن داستان جديد ايتالو كالوينو، اگر شبي از شب‌هاي زمستان مسافري، مي‌كني. آرام بگير. حواست را جمع كن. تمام افكار ديگر را از سر دور كن. بگذار دنيايي كه تو را احاطه كرده در پس ابر نهان شود. راحت‌ترين حالت را انتخاب كن: نشسته، لميده، چمباتمه، درازكش، به پشت خوابيده، به پهلو خوابيده، دمرو، توي مبل، نيمكت، مبل متحرك، راحتي، عسلي يا توي يك ننو، اگر داشته باشي و البته روي تخت يا توي تخت. حتي مي‌تواني در يك حركات يوگا، سرت را زمين بگذاري و البته كتاب را هم وارونه بگيري.

قیمت محصول:

80,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما