روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري (راهنماي عملي تحقيق)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر به عنوان يك كتاب درسي براي درس روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري و زمينه‌هاي وابسته، مانند علوم تربيتي، روانشناسي، مديريت و جامعه‌شناسي نوشته شده است. هدف اصلي كتاب كمك به درك دانشجويان دوره‌هاي تحصيلي مختلف، از فرآيند تحقيق و ايجاد توانايي و مهارت در آن‌ها براي انجام پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي تحصيلي است. تجربه چندين سال تدريس روش‌هاي تحقيق در رشته‌ها و سطوح تحصيلي مختلف، به عهده داشتن راهنمايي، مشاورت و نظارت پايان‌نامه‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد، تعامل با دانشجويان و درك مشكلات دانشجويان در انجام كارهاي تحقيقاتي به مولف در تاليف اين كتاب كمك كردند.

قیمت محصول:

100,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما