روش‌هاي تحقيق براي علوم رفتاري


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر دانشجويان را در طول فرايند پژوهش از ابتدا تا آخر راهنمايي مي‌كند. اين متن با رهنمودها و راهبردهايي براي ايجاد ايده‌هاي پژوهشي شروع مي‌شودء سپس به انتخاب ابزارهاي اندازه‌گيريء مشاركت‌ كنندگان و آزمودني‌ها مي‌پردازد و مطالبي در زمينه بررسي راهبردهاي پژوهشي و طرح‌ها ارائه مي‌كند. اين رويكرد گام به گام بر تصميماتي كه دانشجويان بايد در هر مرحله از فرايند پژوهشي بگيرندء تاكيد مي‌كنند.

140,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما