تيپ‌هاي شخصيتي (مدل تيپ‌شناسي يونگ)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما بدون شناختن تيپ شخصيتي خودمان در اين دنيا، مثل كسي هستيم كه بدون قطب‌نما در يك بيابان رها شده است. اين كتاب در شرح و توضيح يكي از همين جهت‌نماهاي روانشناختي، يعني مدل تيپ‌شناسي يونگ است. مدلي بر مبناي چهار عملكرد اصلي (تفكر، احساس، حس و شهود) و تركيب هر كدام از آن‌ها با درون‌گرايي و برون‌گرايي. اين‌گونه است كه خود، ديگران و روش تعامل با دنيا را بهتر مي‌شناسيم.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما