سبك‌هاي يادگيري و شناختي (نظريه‌ها و آزمون‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف كتاب حاضر معرفي سبك‌هاي يادگيري و شناختي، برخي از نظريه‌ها و الگوهاي مربوط به اين سبك‌ها و نيز برخي از ابزارهاي پژوهش در اين زمينه است. به عبارت ديگر، منظور آشنا ساختن دانشجويان و ديگر علاقه‌مندان با گستره‌اي از نظريه‌ها و آزمون‌هاي سبك‌هاي يادگيري و شناختي است.

قیمت محصول:

14,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما