طرح بزرگ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر يك از ما مدتي كوتاه زندگي مي‌كنيم و در آن مدت فقط بخشي كوچك از كل عالم را مورد كند و كاو قرار مي‌دهيم. واقعيت اين است كه انسان‌ها گونه‌اي كنجكاو هستند. ما اغلب شگفت‌زده مي‌شويم و به دنبال پاسخ‌ها مي‌گرديم. مردماني كه روي اين دنياي پهناور كه گاه مهربان و گاه ستمگر است زندگي مي‌كنند و به آسمان‌هاي بي‌كران چشم مي‌دوزند، همواره سوال‌هاي بيشماري پرسيده‌اند، چگونه مي‌توانيم دنيايي را درك كنيم كه خودمان را در آن مي‌يابيم؟ جهان چگونه رفتار مي‌كند؟ ماهيت واقعيت چيست؟ همه اين‌ها از كجا نشات مي‌گيرند؟ آيا جهان به يك خالق نياز دارد؟ بيشتر ما زمان زيادي از وقت‌مان را صرف دلواپسي درباره اين پرسش‌ها نمي‌كنيم، اما برخي اوقات موارد يادشده دغدغه ذهني تقريبا همه ماست.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما