علي بابا (خانه‌اي كه جك ما ساخت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

جك ما كيست؟ مردي كه تجارت الكترونيكي علي بابا را پايه گذاري كرد و با سرعت محير العقولي سهمش از بازار اينترنتي را چنان ارتقا داد كه اكنون حائز رتبه يك دنياست و گوي سبقت را از آمازون ربوده است. امروزه علي بابا يكي از فعالترين و مهمترين شركت هاي تجارت الكترونيك در جهان است كه با عرضه خدمات خود براي ده ها ميليون نفر اشتغال ايجاد كرده و احتياجات روزمره صدها ميليون مصرف كننده چيني را كه به آن وابسته شده اند به آنها ارئه ميدهد.

قیمت محصول:

108,000 تومان


نظرات شما