دعا كنيد تا بي‌نياز شويد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خداي ما يك مرده و بي‌جان نيست. واي بر شما، البته كه خدا مرده نيست، خدا عشق است، خدا روح است، خداوند فراي خوبي‌هاست و نمي‌تواند بميرد اما اميد و تصور محدود بشر از او و آگاهي انسان‌ها در حال مرگ است.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما