درس‌هايي از برترين كتاب‌هاي بازاريابي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سنت خلاصه كردن كتاب، هر چند در ايران خيلي جا افتاده نيست، در غرب جايگاه خاص خودش را دارد و ظاهرا بنيادش را موسسه ريدرز دايجست گذاشته است. در اين شيوه، ناشر، چند كتاب را در يك موضوع واحد كنار هم خلاصه مي‌كند و در يك مجلد به فروش مي‌رساند. از علل رواج اين شيوه در عرضه كتاب مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: مطالعه خلاصه كتاب در اين عصر توليدات انبوه و ناكافي بودن فرصت مطالعه كامل يك كتاب، در اختيار داشتن چند كتاب با زواياي ديد متفاوت در يك موضوع واحد در يك مجلد، خريد چند كتاب به قيمت يك كتاب (كه اين هم شيوه‌اي نو در بازاريابي محصول است)، و رسيدن سريع به اصل مطلب به جاي خواندن حواشي و اضافات و غيره. در كتاب حاضر نيز از همين سنت پيروي شده و هفده كتاب با موضوع بازاريابي (اما با نگاه‌هاي متفاوت) خلاصه و در يك جلد عرضه شده است.

قیمت محصول:

67,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما