هنر سريع فكر كردن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ادوارد دوبونو در اين كتاب روش جديدي ارائه مي‌دهد. او با پانزده درس، در طي پانزده روز، مسئله‌هايي ساده، در عين حال مسحور كننده و هيجان‌انگيز مطرح مي كند و با طرح آنها، مي‌خواهد نه تنها دربارة خودِ مسئله‌ها، بلكه حتي دربارة شيوه، نوع و طرز تفكر خودمان در خلال حل مسئله‌هاي مطرح شده فكر كنيم.

قیمت محصول:

23,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما