پيش‌نويس‌هاي زندگي در تحليل رفتار متقابل


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وقتي كه اريك برن و سپس كلود استاينر، تئوري تحليل رفتار متقابل را ابداع كردند و شرح دادند، باور اصلي‌شان بر اين بود كه ما شاهزاده و شاهزاده‌خانم به دنيا مي‌آييم و بعدها بواسطه آنچه كه بر ما مي‌گذرد ممكن است تبديل به قورباغه شويم. اين باور برخلاف اصل رايج روانپزشكي آن روز بود كه ادعا مي‌كرد ناخوشي ذهني و عاطفي ريشه در درون فرد و وضعيت اساسي وجود او دارد. در اين كتاب، كلود استينر به شرح مفصل اين مفاهيم مي‌پردازد تا نشان دهد مردم ذاتا خوب هستند اما در سال‌هاي اوليه زندگي تحت تاثيرهاي مثبت و منفي اطرافيان الگويي به نام پيش‌نويس زندگي را طرح‌ريزي مي‌كنند. بنابراين يك كودك خردسال گويا ناخودآگاه راجع‌به خوشحالي و ناراحتي، برنده‌بودن يا بازندگي و قدرتمندي يا وابستگي، در همان سن تصميم‌هايي را مي‌گيرد و باقي زندگي‌اش را صرف تحقق بخشيدن به آن تصميم‌ها، هرچند نادرست مي‌كند. اگر پيش‌نويس نامطلوب و بازنده باشد نتيجه آن در طول زندگي مصيبت و در انتها سوگمايش خواهد بود مگر اينكه فرد با تصميمي آگاهانه در جهت تغيير آن خودشناسي كند. نوشته‌هاي استينر در باب تئوري روانشناختي به ما تحليلي كاربردي و مفيد ارائه مي‌دهد تا به كمك آن پيش‌نويس زندگي‌مان را از نو بنويسيم و زيستني پرمعناتر و رضايت‌بخش‌تر تجربه كنيم.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: