فنگ‌شويي مدرن


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

فرض اوليه فنگ شويي اين است كه زندگي شما - تفكرات ، احساسات ، رفتارها ، و حتي ميزان شانس شما - تحت تاثير فضاي پيرامون شماست . به همين صورت شرايط خانه يا فضاي كارتان بازتابي از خلق وخو ونگرش شما به زندگي است . براي مثال دفتر تاريك و در هم ريخته منجر به ايجاد فضاي بي تفاوتي و خستگي‌آور در شما مي‌شود . فنگ شويي به شما امكان مي‌دهد تا سرپرست فضاي كار و زندگي خود باشيد . هماهنگي بيشتر با محيط اطراف و حفظ نگرش مثبت به زندگي از نتايج آن خواهد بود . با فنگ شويي مي‌توانيد محيط خانه و دفترتان را متناسب با اهداف مالي و حرفه اي خود تنظيم كرده و از اين طريق تمامي جنبه‌هاي زندگي خود را به سمت مطلوب سوق دهيد . در كتاب فنگ شويي مدرن سعي شده است با بررسي تجارب و انديشه‌هاي مرتبط با فنگ شويي به همسان‌سازي و استفاده كاربردي از اين دانش در زندگي روزمره توجه شود . ما در اين كتاب اصول پايه‌ي فنگ شويي را به شكلي ساده بيان كرده ايم و شما را در به كار گرفتن اين اصول در زندگي روزمره و يافتن نقاط مشترك بين فرهنگ باستاني چيني و زندگي امروزي ياري خواهيم كرد . تلاش شده است تا از مراسم آييني و اشارات نجومي مختلف كه كه ممكن است با دانش و فرهنگ ما فاصله داشته باشد اجتناب شود و تنها راه و روش هايي ساده كه براي برخورداري از تعادل و آسايش در زندگي روزمره لازم است بيان گردد . آشنايي با كاربرد مدرن فنگ شويي كه جلوه تفكر شرق و غرب و معرف حركت متعادل يين و يانگ است هدف ديگري است كه در فصول مختلف براي رسيدن به آن دنبال مي‌شود . نشان دادن نحوه برقراري تعادل در خانه ، فضاي سبز و محيط كار و نيز مراقبت از جسم و ذهن با استفاده از فنگ شويي يكي ديگر از راهبرد‌هاي مورد نظر در كتاب است .

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما