هنر توقف زمان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما در زندگي‌هاي امروزه همواره با كمبود زمان روبرو مي‌شويم و براي انجام كارهاي انبوه خود تلاش مي‌كنيم، حتي گاهي زمان كافي براي سپري كردن كنار عزيزانمان هم نمي‌يابيم. روزي مي‌رسد كه زمان زندگي تمام مي‌شود و آن‌چه مي‌ماند حسرت زمان‌هاي از دست رفته است. در اين جريان بي‌انتهاي اطلاعات و فرصت‌ها، مسئوليت بر عهده شماست كه كنترل ورودي‌هاي اطلاعات و مالكيت زمان را در دست بگيريد. در اين كتاب شما 100 راه ياد مي‌گيريد كه بتوانيد بهترين استفاده را از زمان خود ببريد، 100 شيوه كه شما را از خلسه اين زندگي مدرن و تكرارشونده بيرون كشيده و رابطه شخصي عميق‌تري را پايه‌ريزي مي‌كند...

قیمت محصول:

45,000 تومان


نظرات شما