چرا هانا آرنت را بايد امروز خواند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اخيرا علاقه به آثار هانا آرنت در جهان به طرز شگفت‌آوري جان تازه به خود گرفته است. آرنت نسبت به گرايش‌هاي شوم موجود در حيات معاصر كه همچنان بر گلوي جهانيان پنجه مي‌فشارد و جهان را با تهديدهاي جدي مواجه مي‌سازدء سخت ژرف‌نگر و تيزبين بود. او مفهومي از سياست و آزادي همگاني ارائه مي‌دهد كه ملاكي است انتقادي جهت داوري درباره چيستي نابساماني سياست در عصر حاضر. ريچارد برنشتاين معتقد است كه آرنت را بايد امروز خواندء زيرا بينش نافذش به ما ياري مي‌رساند كه هم درباره ظلمتي كه عصرمان را فرا گرفته است بينديشيم و هم درباره سرچشمه‌هاي روشنايي.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: