خلع سلاح همسر انتقادگر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

يكي از مشكلات شايع زوجين، انتقادگري است. در تجارب باليني بارها و بارها با زوجيني روبه‌رو شده‌ام كه يكي از آن‌ها طرف مقابل را مدام زير رگبار انتقاد مي‌گيرد (همسر «انتقادگر»). با گذشت زمان، اين تعامل اثرات مخرب خود را بر رابطه بر جاي خواهد گذاشت. سلامت زيستي و آسايش همسري كه مدام قرباني انتقادگري همسرش مي‌شود، آسيب مي‌بيند (همسر «آسيب‌پذير»). اغلب همسر انتقادگر و همسر آسيب‌پذير در حلقه معيوب تكراري و ناسازگار دست و پا مي‌زنند. تكرار اين حلقه معيوب باعث مي‌شود همديگر را درك نكنند و روز به روز تغيير يا گريز از اين حلقه معيوب را دشوارتر بيابند.

50,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما