هنر روان‌درماني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بايد خواند؛ هرچه بيشتر، بهتر. زماني كه تصور كنيم به حد كافي مي‌دانيم كارمان تمام است. علم آبي است كه هرچه بيشتر بنوشي، تشنه‌تر مي‌شوي. تشنگي اصيلي كه در ژرفاي سرت انساني جاي دارد. اما اين تمام قصه نيست. دانش در هر رشته‌اي كه باشد زماني منجر به خلاقيت مي‌شود كه با هنر بياميزد. علم تار است و هنر، پود. و علم بدون خلاقيت، مكتوبات بايگاني‌ شده‌اي است، عقيم و تنها. روان‌درماني و به‌خصوص نوع تحليلي آن، هنري بس ظريف است كه خواننده اين سطور با مطالعه كتاب، بهتر مي‌تواند آن را احساس و درك نموده و به آن انس گيرد. دكتر آنتوني استور گرچه در مكتب يونگ روانكاوي را آموخت، اما همانگونه كه در مقدمه كتاب آورده، متأثر از بسياري از مكاتب روانكاوي است.

50,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما