طرح‌واره درماني در عمل


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اگرچه طرحواره‌درماني كلاسيك جايگزين درمان شناختي‌‌ــــ‌رفتاري براي بيماران محور دو DSM شده است، بخصوص افرادي كه داراي مشكلات منش‌شناختي و مسائل بين‌فردي هستند اما در عمل گاهي با برخي از بيماران مقاومي روبرو مي‌شويد كه تعداد طرحواره‌هاي ناسازگار فعال آن‌ها بسيار بالاست، و خلق‌و‌خوي بي‌ثباتي دارند و بيش‌تر با سبك مقابله‌اي اجتنابي سعي دارند از خود محافظت كنند بهتر است براي اين افراد از طرحواره‌درماني با رويكرد ذهنيت‌محور استفاده كنيد همان‌طور كه همه طرحواره‌درمانگران مي‌دانند از تركيب هجده طرحواره ناسازگار اوليه و سه سبك مقابله‌اي ناسازگار 54 حالت به وجود مي‌آيد كه گاهي مفهوم‌سازي را براي برخي درمانگران و همچنين درك آن را به خصوص براي مراجعان سخت مي‌كند اما اين كتاب سعي كرده است با استفاده از رويكرد ذهنيت‌محور و بر اساس همان فنون رفتاري، شناختي، تجربي و روابط بين‌فردي؛ مشكلات بيماران را بر اساس چهارده ذهنيت و در چهار بُعد كه سه بُعد آن بيمارگون است (ذهنيـت‌هاي والــد نـاكارآمد، ذهنيـت‌هاي كـودك و ذهنيـت‌هاي مقابـله‌اي ناسـازگار) مشكلات بيماران را مفهوم‌سازي كرده و در نهايت به دنبال افزايش عملكرد ذهنيت كودك شاد و قدرتمندي ذهنيت بزرگسال سالم آن‌ها باشد. بنابراين من پيشنهاد مي‌كنم درمانگراني كه با مراجعان مقاوم و مشكل‌آفرين درگير هستند، اين كتاب را مطالعه نمايند.

78,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما