هفت عادت مردمان موثر(كتاب تمرين)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب ضمن بررسي اصول و مفاهيم "هفت عادت مردمان موثر" از منظري متفاوت، تمريناتي را براي دروني كردن اين الگوها و تبديل شان به عادت برايتان تدارك ديده است. شما در هر بخش اين كتاب نخست اوضاع و احوال خود را در آن زمينه ارزيابي مي كنيد تا به ترمزها و موانع شخصي تان از آن بابت پي ببريد. برايتان روشن شود كه در آن عرصه به پيش مي تازيد، يا راكد مانده ايد و يا سير قهقرايي در پيش گرفته ايد. آنگاه تمريناتي در دسترس تان قرار مي گيرد تا با تلاش و جديت اصول مبتني بر كارايي را جايگزين افكار و الگوهاي ناكارآمد و كم بازده كنيد.

قیمت محصول:

57,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما