طرح‌واره درماني هيجاني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

طرح‌واره درماني هيجاني چيست؟ تفاوت آن با طرح‌واره درماني و رويكرد هيجان‌مدار چيست؟ اين رويكرد چه توصيه‌اي به درمانگران و مراجعين دارد؟ درمانگران چگونه مي توانند با پاسخ‌هاي هيجاني مراجعين‌شان برخورد موثر داشته باشند؟ وقتي مراجعي از ترس، حسد و رشك خود مي‌گويد، درمانگر چگونه مي‌تواند به مراجع كمك كند؟ دكتر ليهي در اين كتاب با روشي تازه فنون جديدي را براي شناخت، ارزيابي و پذيرش هيجان ارائه داده است كه به درمانگران نوع نگاه جديدي به هيجان را مي‌آموزد. نظريه طرح‌واره هيجاني، نظريه‌اي شناختي - اجتماعي در مورد هيجان و تنظيم آن است...

55,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما