هنر زندگي (ذهنت را عوض كن تا زندگي‌ات تغيير كند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با كمتر تلاش كردن، بيشتر به دست بياور. همواره به ياد داشته باش كه راهي به سوي شادي وجود ندارد: چرا كه شادي خود راه است. در انديشه‌ها، احساس‌ها و همه‌ي اعمالت نو‌آوري را فراموش نكن. با ديدن خود در ديگران، يگانگي را تجربه كن. بدون ذره‌اي وابستگي به آنچه داري، از زندگي لذت ببر. با اعتماد به واكنش‌هاي طبيعي نسبت به آنچه در زندگي‌ات روي مي‌دهد، زندگي‌ات را تغيير بده. بدان كه براي هر چيزي زماني مناسب وجود دارد. به جاي مقصر دانستن ديگران سعي كن خودت را درك كني. تائو را در زندگي خود و ديگران درياب. معناي تازه‌اي براي بزرگي و برتري كشف كن.

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما