پسا حقيقت (جهان در تسخير اخبار جعلي و مبتذل)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

عواقب توليد و انتشار انبوه مطالب جعلي، مبتذل و مزخرف حتي براي رسانه هاي صادق و متعهدي كه تلاش‌شان گزارش منصفانه و دقيق مسائل است نيز بسيار سنگين مي‌باشد به گونه‌اي كه ممكن است تلاش‌شان ناكام بماند. دليل آن هم روشن است؛ فرهنگ و هنجارهاي حاكم بر چنين رسانه‌هايي كه عميقاً عادت كرده‌اند استدلال‌هاي مخالف و موافق را به طور متوازن در مورد يك موضوع پوشش دهند، نمي‌تواند از پس تهاجم همه جانبه مطالب مزخرف برآيد. در واقع كار جريان اصلي رسانه اي براي مقابله با اشاعه دهندگان مطالب جعلي، مثل وارد شدنِ با چاقو به يك جنگ مسلحانه تمام عيار است.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما