زود قضاوت نكن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آرامش خود و ديگران را به خاطر قضاوت‌هاي نابه‌جا به هم نزن. مراحل مختلف اين كتاب به تو ياد مي‌دهد كه چگونه قضاوت‌هايت را كه ناشي از هواي نفساني است به عشق تبديل كني، به راحتي افراد را ببخشي، دل‌خوري‌ها را از بين ببري و هم‌دلي را جايگزين جبهه‌گيري كني. روش‌هاي كاربردي مانند تكنيك رهايي ذهن و سبك صحيح دعا كردن به تو كمك مي‌كند كه انرژي مقاومتي هواي نفس را به آزادي تبديل كني و با رسيدن به آرامش خيال و شادي معجزه‌آسا و نگرشي جديد به زندگي ايده‌آل برسي.

قیمت محصول:

77,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما