چرا مردان دروغ مي‌گويند و زنان گريه مي‌كنند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب درمي‌يابيد كه چرا زنان غر مي‌زنند و مردان مي‌نالند. چرا مردان مرتب راه‌حل ارائه مي‌دهند و چرا زنان مرتب حرف مي‌زنند و مي‌خواهند تمام جزئيات را بدانند. چرا مردان هميشه حق به جانب هستند و چرا زنان هميشه مبالغه مي‌كنند. اگر شما مرد هستيد و اين كتاب را مي‌خوانيد بدانيد كه يكي از گروه اقليتي هستيد كه مي‌خواهد به طرز تفكر و رفتار زن دست يابد. اگر شما زن هستيد، بهتر است از مرد زندگي‌تان بخواهيد اين كتاب را بخواند و دربارة آن نظر بدهد. مردها عاشق ابراز عقيده و نظر هستند.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما