نمي‌گذارم دكمه‌هاي اعصابم را فشار دهند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همه ما مي‌دانيم كه زندگي گاهي سخت و دشوار مي‌شود. بسياري از شركت‌ها كارگران خود را اخراج مي‌كنند و آينده‌اي نامشخص را به لحاظ كاري براي خود و آنها رقم مي‌زنند، بسياري از خانواده‌ها تحت فشار مضاعف طلاق و يا ازدواج هستند و يا خانواده‌هايي كه به تازگي از اختلاط دو خانواده شكست‌خورده ديگر، ادغام شده‌اند و هنوز هماهنگي ندارند... با تمام اين استرس‌ها و فشارها، عدم قطعيت، نگراني، چيزها و افرادي زيادي وجود دارند كه مي‌توانند شما را متوقف كنند، ديوانه كنند و كاري كنند كه شما كنترل خود را از دست بدهيد. اين كتاب روش‌هاي واقعي و خاصي را ارائه كرده كه كمك مي‌كند جلوي وقايع و افراد براي فشار دادن دكمه‌هايتان گرفته شود. در اينجا مهارت‌هايي خاص را خواهيد آموخت كه به شما در واكنش موثر در رويارويي با اين افراد كمك خواهد كرد.

قیمت محصول:

39,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما