چرا مردها خيانت مي‌كنند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر جامعه‌اي پر از انسان‌هايي باشد كه چشم خود را بر روي روشنايي و نور بسته باشند، همه جا تيره و تار خواهد شد. برخي افراد عدم توانايي و عدم موفقيت‌هاي خود را با كوچك شمردن هدف، توجيه مي‌نمايند و به اين ترتيب مي‌خواهند خود را فردي منطقي و بالغ نشان دهند. زماني كه مسئوليتي را مي‌پذيريد يا نقشي را كه بر عهده شما گذاشته شده است بازي مي‌كنيد يا در برابر همسر، دوست و افراد اطرافتان سعي مي‌كنيد از نظرات و افكارتان دفاع كنيد يا فضاهايي خالي بين باورها و اين ذهنيت‌ها احساس مي‌كنيد، اين بدان معناست كه در وضعيت روحي خوبي نيستيد. اين كتاب راهنماي خوبي براي رسيدن به روحيه‌اي خوب است.

قیمت محصول:

6,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما