سفر بيداري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در زمانه ما، مراقبه به عنوان وسيله‌اي براي كسب آرامش، كارايي بيش‌تر و داشتن ذهني پويا مورد توجه بسياري از فرهنگ‌ها بخصوص فرهنگ غرب قرار گرفته است. در اين كتاب، رام داس، خوانندگان را با روش‌هاي گوناگون مراقبه آشنا مي‌كند. سفر بيداري، توجه انسان‌ها را از بيرون به درون مي‌كشاند و سعي دارد در عين برطرف كردن تمام اشكالاتي كه به هنگام مراقبه از هر نوع، مراقبه‌كنندگان پيش مي‌آيد، نشان دهد كه مراقبه مي‌تواند راهي براي دست يافتن به معرفت پروردگار باشد. عرفان در فرهنگ ملي ما، همواره پيچيده در رمز و راز بوده و درك آن اكثرا براي انسان‌هاي راحت‌طلب عصر حاضر همراه با دشواري است. باشد كه اين كتاب بتواند راهي براي مشتاقان آيين معرفت به كار آيد.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما