اصل خواستن (راهنماي عملي رسيدن به خواسته‌ها)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه بدانيد چه مي‌خواهيد و با قاطعيت آن را درخواست كنيدء بيشتر از خود بخواهيدء ممكن است بپرسيد: درخواست كردن گستاخانه و بي ادبانه به نظر نمي‌رسد؟ بسياري از افراد حتي نمي‌توانند به آنچه از زندگي مي‌خواهند فكر كنند و عقب‌نشيني مي‌كنند. درخواست واژه‌اي است كه به نادرستي درك شده است. چيزي است كه شما مي‌خواهيد و مي‌دانيد كه نتيجه خواسته‌ي شما بدون سوال و بحث و جدل‌هاي ديگر محقق مي‌شود. گويي از پيش به آن رسيده‌ايد. ثروت در پاسخ به خواسته‌هاي صريح است كه بر اساس قوانين معين به دست مي‌آيد و نه بر اساس شانس يا بخت.

38,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما