لذت لگدزدن به آگاهي (چند توصيه عملي فلسفي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زبان قدرت است و نوشتن ما را مجبور مي‌كند تا رشد كنيم و درونمان را شناسايي كنيم. نويسنده جوان! با نوشتن آينده خود را مطالبه كن! زبان را درياب! براي آن لذت نابي كه در جست و جويش هستيم بنويس! ادبيات به ما يادآوري مي‌كند كه زندگي هنوز نوشته نشده است و هم‌چنان امكانات بي حد و حصري باقي‌مانده است؛ پس در رويارويي با نوميدي‌ات، حاشيه باريكي از زيبايي بساز!

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: