چرا ازدواج چرا طلاق


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مفهوم ازدواج از نظر قانوني و اجتماعي يا جامعه‌شناسي مجموعه اصول و قوانيني است كه يك جامعه وضع مي‌كند و مي‌گويد چه كسي با چه كسي مي‌تواند رابطه جنسي داشته باشد. بنابراين وقتي كه صحبت درباره ازدواج است اصولا درباره قواعد و قوانين مربوط به رابطه جنسي است. در حالي كه هدفم در حقيقت فقط اين بحث نيست، بلكه بيشتر ازدواج و خانواده مي‌باشد. يعني تشكيل خانواده كه به همراه ازدواج مي‌آيد...

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما