نور شفابخش درون


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«نور شفابخش درون» با ارائه تصاوير رنگي و سياه و سفيد سعي دارد مخاطب را با اين موارد آشنا سازد: - ماهيت فرايند آفرينش‌گري از منظر آگاهي انرژي انسان - نحوه ايجاد و برهم‌كنش بلوك‌ها در ميدان انرژي و نحوه اختلال آفريني آن‌ها در زندگي -فرايند پاكسازي بلوك‌ها و آزادسازي پتانسيل آفرينش‌گري - نحوه رشد و كار با حس برتر و نقش آن در تسهيل پاكسازي بلوك‌ها در ميدان انرژي - ماهيت واقعيت‌هاي سطح چهارم و نقش حياتي آن در فرايند آفرينش‌گري - واقعيت‌هاي سطح چهارم كه دربرگيرنده روابط و تعاملات ما هستند - اتصالات ريسماني كه بر روابط و تعاملات ما تاثير مي‌گذارند. - و موارد بسيار ديگر

قیمت محصول:

100,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: