شكست


:ویژگی‌های محصول


شرح:

موضوع شكست - نوزدهمين اثر از مجموعه روگن - ماكار - درباره جنگ 1870 فرانسه و پروس، شكست سدان، سقوط امپراتوري دوم و برقراري و شكست كمون پاريس است. اين يگانه اثر زولا است كه به تمامي در زمينه‌اي تاريخي رخ مي‌دهد. انتشار اثر با موفقيتي بزرگ همراه بود. در زمان انتشار رمان - يازده سال پس از جنگ و كمون پاريس - بسياري از خوانندگان هنوز جزئيات ماجرا به خاطر داشتند و بسياري از ژنرال‌ها، سياستمداران و سربازان و حادثه‌آفرينان آن هنوز زنده بودند. زولا خود در اوايل تشكيل كمون در پاريس به سر مي‌برد و مشاهدات او از كمون، مشاهدات مستقيم يك شاهد عيني است. نويسنده براي دقت در بازسازي جنگ تمام مسير ارتش را دنبال مي‌كند و جزئيات واقعه را از زبان افراد گوناگون مي‌شنود و گردآوري مي‌كند. چند تن از شخصيت‌هاي داستان به كمك همين برخوردها جان گرفته‌اند. ... رهبران عمده كمون هنوز به اصول و عقايد علمي زمان خود آشنايي كامل نداشتند و غالبا از اوتوپيست‌ها (سوسياليست‌هاي تخيلي) بودند. عاقبت در 30 مه، پس از هفتاد و دو روز، كمون به دست قواي دولتي افتاد و ژنرال‌هاي شكست‌خورده جنگ به كشتار وحشيانه كارگران و مبارزان كمون پرداختند.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما