تهوع


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بهترين كار اين است كه رويدادها را روز به روز نوشت. دفترچه خاطراتي داشت تا همه‌چيز را به روشني ديد. نبايد چيزهاي جزئي و پيشامدهاي كوچك را از قلم انداخت، حتي اگر پيش پا افتاده به نظر برسند؛ به خصوص بايد طبقه‌بندي‌شان كرد. بايد بگويم اين ميز را، خيابان و مردم، يا بسته توتونم را چطور مي‌بينم، چون اين‌ها هستند كه تغيير كرده‌اند. بايد به دقت وسعت و ماهيت اين تغيير را مشخص كرد.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما