نيچه 1


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نيچه، نام متفكري كه خود عنوان موضوع انديشه او قرار مي‌گيرد. اين موضوع، موضوع مورد بحث، خود محل چالش فكري است. غرض از نوشتن كتاب حاضر آن است كه بگذاريم تا تفكر ما به اين موضوع بپردازد و انديشه ما مهياي آن شود. اين كتاب مشتمل بر درس‌گفتارهايي است كه در خلال سال‌هاي 1936 تا 1940 در دانشگاه فرايبورگ در برايسگاو ايراد شده است. به ضميمه آنها مقالاتي از سال‌هاي 1940 تا 1946 وجود دارد. اين مقالات راهي را مي‌گسترد كه از طريق آن اين درس‌گفتارها كه خود در آن ايام هنوز در جريان بود، قدم به عرصه اين چالش فكري بگذارند.

قیمت محصول:

58,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما