درون 1 آينه درون 1 معما


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در ميان راهرو را باز گذاشته بودند. سسيلي بوي كريسمس را به خوبي حس مي‌كرد. او سعي داشت بوهاي مختلف را از هم جدا كند و آن‌ها را از يكديگر تشخيص دهد. بوي ترشي كلم، عودي كه پدرش قبل از رفتن به كليسا درون بخاري ديواري انداخته بود و رايحه دل‌پذير و تازه درخت كريسمس به وضوح به مشامش مي‌رسيد. 1 بار ديگر به شمايل فرشته‌اي كه بر روي مسيح نوزاد خم شده بود نظر انداخت. پشت سر آن‌ها يوسف و مريم ايستاده بودند اما مشخص بود كه از حضور فرشته خبر نداشتند.

قیمت محصول:

8,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما