مدير 1 دقيقه‌اي (با سي‌دي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسندگان در اين كتاب شما را با نكات مفيدي از مطالعات علم پزشكي و رفتارشناسي در ارتباط با عملكرد صحيح مردم با يكديگر آشنا مي‌كنند و به شما مي‌گويند چگونه مردم وقتي از خودشان، سازماني كه در آن كار مي‌كنند و يا افرادي كه با آنها در ارتباط هستند، احساس رضايت داشته باشند، نتايج باارزشي را به دست مي‌آورند.

قیمت محصول:

32,000 تومان


نظرات شما