مدير 1 دقيقه‌اي و گفتگو با مدير 1 دقيقه‌اي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

خواه گردانندة يك شركت بزرگ چند مليتي باشيد يا سرپرست يك خانواده در روستا، خواندن كتاب «مدير يك دقيقه‌اي» تحول و تفاوتي بزرگ در زندگي شما ايجاد خواهد كرد. اين كتاب كاربرد سه فن ساده و عملي را به شما مي‌آموزد تا توان باروري و توليد خود را افزايش دهيد، وقت بيشتري در اختيار داشته باشيد و از كار و حرفة خود، خانوادة خود و «خود» بهترين بهره را به دست آوريد. كتاب «گفتگو با مدير يك دقيقه‌اي» كه مكمل كتاب مدير يك دقيقه‌اي است، سه رمز تعيين هدف يك دقيقه‌اي، تمجيد يك دقيقه‌اي و توبيخ يك دقيقه‌اي را با الگوهاي واقعي زندگاني افراد پيوند مي‌دهد، بنابراين مي‌توانيد بي‌درنگ آنها را در زندگي خود به كار گيريد.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما