ملاك‌‌هاي تشخيصي دي اس ام فايو


:ویژگی‌های محصول


شرح:

انتشار DSM _5 موجب نوآوري‌هايي در كدگذاري، طبقه‌‌بندي و تشخيص اختلالات رواني شده كه تاثيرات گسترده‌اي در بسياري از رشته‌هاي علمي بر جاي گذاشته است. بالينگران ممكن است براي يك مراجعه سريع، راهنمايي در دسترس و كوچك را مفيد بدانند كه فقط شامل موارد زير است: طبقه‌‌بندي DSM_5 (يعني فهرست اختلالات، انواع فرعي، شاخص‌ها و كدهاي تشخيصي) بخش‌هايي كه استفاده از اين راهنما را توضيح مي‌دهد و مجموعه ملاك‌هاي تشخيصي. دستنامه ملاك‌هاي تشخيصي DSM_5 براي استفاده به همراه نسخه كامل DSM_5 منتشر شده است. كاربرد صحيح اين دستنامه نيازمند آشنايي با توصيف‌هاي بيان شده براي هر اختلال مي‌‌باشد كه به همراه مجموعه ملاك‌هاي آن در نسخه كامل DSM_5 ارائه شده است.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما