سايه و شر در افسانه‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر در دو بخش به موضوع سايه و شر در افسانه‌ها مي‌پردازد. در بخش نخست از شرايط روان‌شناختي سايه، كه قسمتي از سرشت متضاد انسان را در بردارد، آگاهي مي‌يابيم و در بخش دوم از ماهيت افسردگي‌ها، روان‌پريشي‌ها يا تسخيرشدگي‌ها با خبر مي‌گرديم، و در صورتي كه ضمير ناخودآگاه مقهور چنين شرايطي شده باشد، با شيوه‌هاي رفتاري متنوع حمايتي يا شفابخشي آشنا خواهيم شد.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما