هستي و زمان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مارتين هايدگر در ايران فيلسوفي نام آشناست. گفته‌اند كه هستي و زمان ‌او مهم‌ترين شاهكار فلسفي قرن بيستم است و آن را به بمبي در عالم فلسفه مانند كرده‌اند. گفته‌اند كه حتي منتقدانش از تأثيرش در امان نمانده‌اند. گفته‌اند كه اين كتاب استوارترين ستون‌هاي سنت متافيزيك غرب را به لرزه درمي‌آورد. اگزيستانسياليسم، ساخت‌شكني، هرمنوتيك و الهيات مدرن، فصولي از نظريه و نقد ادبي و هنري، روانكاوي و بسياري از جنبش‌هاي علوم انساني معاصر را وامدار اين كتاب خوانده‌اند. به اين همه بايد آوازه‌ي دشواري زبان، طرح شگفت‌انگيز و ژرفاي مضامين آن را نيز افزود. اين اوصاف چه بسا راست باشند و چه بسا به گزاف، در هر حال نه تأييد و نه انكار آن‌ها گره از كار فروبسته‌اي نمي‌گشايد. كتاب‌ها براي خواندن نوشته مي‌شوند و هستي و زمان را بايد خواند.‌ ‌ سياوش جمادي متولد ١٣٣٠ تهران، فارغ‌التحصيل حقوق قضايي از دانشگاه تهران و فوق ليسانس ادبيات انگليسي و فلسفه است. از اين محقق و انديشمند تاكنون ترجمه نامه‌هايي به ملينا (كافكا) (١٣٧٧) تأليف و ترجمه يادبود ايوب در جهان كافكا (١٣٧٩)، هايدگر و سياست (١٣٨١)، متافيزيك چيست؟ (١٣٨٢)، تأليف سيري در جهان كافكا (١٣٨٣)، ترجمه نيچه (كارل ياسپرس) (١٣٨٣)، زبان اصالت ‌(تئودور آدرنو) (١٣٨٥) و تأليف زمينه و زمانه پديدارشناسي (١٣٨٥) منتشر شده است. سياوش جمادي به پاس تأليف سيري در جهان كافكا جايزه بيست و دومين دوره كتاب سال ادبيات جمهوري اسلامي را دريافت داشت و از "متافيزيك چيست" او در بيست و سومين دوره كتاب سال تقدير به عمل آمد و اينك پس از مدت‌ها انتظار يكي از مهم‌ترين و تأثيرگذارترين كتاب‌هاي فلسفه قرن را با عنوان هستي و زمان از مارتين هايدگر ترجمه و راهي بازار نشر كرده است‌.

قیمت محصول:

140,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما