اصول و مباني مشاوره


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

فصل اول: مشاوره، در گذشته و حال فصل دوم: ابعاد شخصي و حرفه‌اي مشاوره فصل سوم: جنبه‌هاي اخلاقي و قانوني مشاوره فصل چهارم: مراحل مشاوره: آغاز فصل پنجم: مراحل مشاوره: مشاوره فصل ششم: مراحل مشاوره: پايان فصل هفتم: نظريه‌هاي مشاوره: روانكاوي، آدلري و انسانگرا فصل هشتم: نظريه‌هاي مشاوره: رفتاري، شناختي، سيستميك، فشرده و بحران فصل نهم: مشاوره گروهي ...

160,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما