فنون و فرامين تفكر استراتژيك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

برخي افراد از نعمت بلوغ ذاتي تفكر و هوشمندي استراتژيك بهره‌مند هستند و متاسفانه اين‌گونه افراد نادرند. اما خوشبختانه براي افراد ديگري كه داراي چنين نبوغي نيستند راه‌حلي وجود دارد. منطق بنيادين اين كتاب اين است: اگر مي‌خواهيد روش جديدي از تفكر را بياموزيد، براي آموختن آن خود را خسته نكنيد. فكرافزارها و فنون آن نوع از تفكر را بياموزيد و به كار ببريد تا روش جديدي از تفكر را در شما ايجاد كند. در اين كتاب خواهيد خواند: 1- 10 فرمان تفكر استراتژيك 2- 20 فكرافزار تفكر استراتژيك 3- 30 نمونه موردي كوتاه در زمينه تفكر استراتژيك 4- 40 فراز از گفتارهاي مختلف براي تحريك تفكر استراتژيك 5- 50 پرسش كليدي براي تقويت ظريفت تفكر استراتژيك.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما