يوگا و آناتومي 2 (آساناها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با يادگيري دانش پايه آناتومي كاربردي، مي‌توانيم همچون هنرمندي كه براي خلق يك اثر هنري قلم به دست مي‌گيرد، با استفاده از سيستم اسكلتي - عضلاتي بدن، وضعيت‌هاي يوگا را در بدن ايجاد كنيم. كتاب حاضر عضلات مختلف را به تصوير مي‌كشد كه به‌كار گرفتن آنها در عمق بخشيدن و بهبود وضعيت‌هاي يوگا بسيار موثر است. همچنانكه دانشمند بزرگ پاتانجلي مي‌گويد: دانش، مانند رنگ‌هاي پالت نقاشي يك هنرمند است. هرقدر دانش افزون باشد، رنگ‌ها متنوع‌تري در اختيار است. بدن چون بوم نقاشي است و آسانا نقشي است كه بر آن مي‌آفرينيم.

قیمت محصول:

110,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما