تحول و دگرگوني تيپ‌هاي اناگرام


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

دانش اناگرام يكي از رويكردهاي بسيار تاثيرگذار در جامعه غربي طي چهار دهه اخير است كه به ويژه رشد چشمگير آن در جامعه آمريكا موجب شگفتي پژوهشگران حوزه علوم انساني شده است. دانشي كه برخوردار از ريشه‌هاي شرقي و حامل ذخاير ارزشمند بسياري به ويژه در جامعه فرهنگي ايران است. دانش اناگرام به مثابه كهن الگويي است كه به معرفي نه تيپ اصلي در شخصيت مي‌پردازد.در اين كتاب مهشيد رضوي رضواني ضمن معرفي اين نه تيپ اصلي، به بيان جملات تاكيدي از نگاه ريسو مي‌پردازد. جملاتي كه كمك به تحول و دگرگوني در رفتارهاي بازدارنده هر تيپ مي‌كند. هر تيپ شخصيتي مي‌تواند با بهره بردن از اين جملات به طور پيوسته خودش را در مسير آگاهي بيشتر نسبت به رفتارش قرار داده تا در مسير تعالي‌اش پيش رود. هر تيپ شخصيتي اعم از اين درست رفتار مي‌كند يا خير، ولي تلاشش مي‌بايست مبتني بر راهيابي به رهايي و آزادگي از تعصبات ذهني و احساسي خودش باشد. تعصبات ذهني و احساسي در هر تيپ به واقع عادات آموخته هر تيپ است كه اغلب به طور ناخودآگاه موجب رفتارهاي معمول و عادت شده در هر فرد مي‌شود. افراد اغلب براي اين عادات فكري، احساسي و رفتاري، از خود مقاومت نشان مي‌دهند.

14,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما