نبرد من


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مردم اين اصل را ناديده مي‌گيرند كه همه فرهنگ‌ها وابسته به انسان‌اند و نه بالعكس. به سخن ديگر، براي حفظ يك فرهنگ معين، سنخ مردانگي‌اي كه چنين فرهنگي را مي‌آفريند بايد حفظ شود. اما چنين محافظتي همچنان با اين قانون سرسخت و تخطي‌ناپذير پيش مي‌رود كه قوي‌ترين و بهترين كسان‌اند كه بايد پيروز شوند و اين كه قوي‌ترين‌هايند كه حق دارند دوام داشته باشند. آن كه زندگي مي‌كند بايد بجنگد. كسي كه نمي‌خواهد در اين جهان بجنگد، يعني در جهاني كه مبارزه مداوم قانون زندگي است، حق زيستن ندارد.

قیمت محصول:

175,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما