كليد را بزن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چرا تغيير كردن براي شما اينقدر دشوار است؟ روانشناسان كشف كرده‌اند كه مغز ما تحت فرمان دو سامانه متفاوت است ذهن منطقي و ذهن احساس كه براي سلطه يافتن با هم رقابت مي‌كنند. ذهن منطقي اندامي متناسب مي‌خواهد. ذهن احساسي شكلات و شيريني مي‌خواهد. ذهن منطقي مي‌خواهد چيزي را در محل كار عوض كند. ذهن احساسي برنامه روزمره راحت را مي‌خواهد. اين كشمكش مي‌تواند يك تلاش تغيير را نابود كند. اما اگر براي آن غلبه شود،‌ تغيير به سرعت رخ مي‌دهد.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما