ورود به خلاقيت (به خلاقيت خوش آمديد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب مقدمه‌اي است بر بحث خلاقيت و نوآوري كه سعي مي‌كند مفاهيم پايه‌اي آن ‌را به زبان ساده به شما آموزش بدهد. مفهوم خلاقيت هم دانش و هم شكلي از تجربه است كه هر فردي بايد با آن عميقاً درآميزد تا به ژرفاي آن برسد. با مطالعه محض نمي‌توان فردي خلاق شد. بهتر است با ديد سيستمي به اين موضوع نگريسته شود، يعني مجموعه عوامل را با هم درآميخت تا پديده خلاق به ‌وجود آيد. اگر قوانين خلاقيت را بياموزيم، آن‌ها را درك كنيم و در زندگي روزمره به كار بگيريم راه مكاشفه‌گري را شروع كرده‌ايم. نوآوري از قدم‌هاي كوچك و ساده شروع مي‌شود. به طور قطع شما را به آفرينش‌گر روي زمين تبديل خواهد كرد.

قیمت محصول:

19,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما