غلبه بر نوسانات خلقي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

رفتار درمانيِ شناختي، روشي است كه در آن با تغيير دادن الگوهاي تفكر منفي، به درمان بيماري‌هاي عاطفي اقدام مي‌شود. اين روش امروزه در سراسر دنيا براي غلبه بر بسياري از بيماري‌هاي رواني از جمله اضطراب، افسردگي، حمله‌هاي وحشت‌زدگي (آسيمگي)، اعتياد به قمار، ناراحتي‌هاي تغذيه‌اي (اختلالات خوردن)، و نيز در از بين بردن استرس، افزايش اعتماد به نفس و عزت نفس با موفقيت به كار مي‌رود. اين كتاب، با تكيه بر روش رفتار درمانيِ شناختي نگارش يافته و در آن، نويسنده كوشيده است با مطرح كردن جنبه‌هاي مختلف نوسانات خلقي، برنامه‌اي براي درمان افراد به وسيلة خويش (خوددرماني) ارائه دهد.

38,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما