عذاب روح


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اختاپوس؟ كاردش را به دست گرفت، چشمانش را باز كرد. خواب ديده بود؟ نه، اختاپوس آن‌جا بود و با مكنده‌هايش او را باد مي‌كرد: گرما. عرق از سر و رويش مي‌ريخت. حدود ساعت يك بعد از نيمه شب خوابيده بود، ولي ساعت دو گرما بيدارش كرده بود. بعد خود را درون وان آب سرد انداخته و بدون آن كه خود را خشك كند، دوباره خوابيده بود و لحظه‌اي بعد، كوره آهنگري زير پوستش فعاليت خود را از سر گرفته و سيل عرق را بر تمام هيكلش سرازير كرده بود. هنگام سحر، براي لحظاتي خوابيده و خواب يك حريق دامنه‌دار را ديده بود. اكنون بي‌ترديد، خورشيد بالا آمده بود و گومز همچنان عرق مي‌ريخت. چهل و هشت ساعتي مي‌شد كه بي‌وقفه عرق از سر و رويش مي‌ريخت. در حالي كه دست مرطوبش را روي سينه خود مي‌كشيد در دل گفت: «خداي من!» اين عرق ريختن‌ها از گرماي هوا نبود. از مسموميت هوا بود؛ فضا تب كرده بود، هوا عرق مي‌ريخت و انسان در شرجي عرق مي‌كرد. از جا برخاستن، عرق ريختن در پيراهن. از رختخواب بيرون آمد: «اي لعنت بر...! ديگر پيراهني ندارم.» آخرين پيراهنش را هم خيس كرده بود، همان پيراهن آبي‌رنگ را. مجبور بود روزي دوبار پيراهن عوض كند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما