قدرت فكر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

واژه ((فكر)) معاني مختلفي دارد، مانند: مغز، آگاهي، عقل، انديشه، تفكر، ذهن و غيره، اما در اين كتاب منظور از ((فكر)) آن بخش از فعاليت مغزي است كه به انسان كمك مي‌كند تا با استفاده از اطلاعات گوناگون كه از جهان در اختيار دارد به تجزيه و تحليل پديده‌هاي طبيعي بپردازد و با توسعه شناخت خود از محيط و جنبه‌هاي مادي و معنوي آن، بتواند مسائل زندگي خود را حل كند. زندگي مسائل بي‌شماري دارد: اميد، ياس، موفقيت، شكست، ثروت، مكنت، ازدواج، پيري، مرگ، تحصيل، اشتغال، تفريح و... پاره‌اي از اين مسائل به رويدادهايي كاملا عيني مربوط مي‌شوند، مانند فقر و بي‌پولي يا پيدا كردن يك كار خوب و يا رد شدن در كنكور. ولي مسائلي چون ياس و بدبختي، خفت و حقارت و يا خوشبختي و اميدواري، احساسات و هيجاني هستند كه در درون ما رخ مي‌دهند و لذا امور ذهني يا روحي محسوب مي‌شوند. براي غلبه بر چنين مسائلي نه تنها بايد شناخت كافي از مسائل بيرون از خود داشته‌باشيم بلكه لازم است به ((قدرت‌فكر)) يعني توانايي‌هاي عظيم‌روحي خود نيز پي ببريم.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما