حكمت كهن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

حكمت كهن شامل اندرزهاي حكيمانة مردم چين است كه به صورت كلمات قصار بيان شده است. برخي از كلمات كتاب به اين شرح است: عقل و احساس نمي‌توانند دست در دست هم گام بردارند، رفتار نرم حتي بر مردمان ناآرام تأثير مي‌گذارد، فرودست از نامهرباني خجل و از بي‌عدالتي شرمسار نمي‌گردد، از سادگي يا سرماية اندك شرمگين مباش، همة انسان‌ها نياز به هدايتگر و سرمشق دارند.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما